Vložení poptávky

Díky revoluční politice naší firmy makléři Realitystock.cz mezi sebou
bez problémů spolupracují, udělají maximum k Vaší spokojenosti.

 

      Rozsah služeb realitního makléře

      -  Vstupní prohlídka nemovitosti
      -  Sepsání zprostředkovatelské smlouvy
      -  Posouzení reálné tržní ceny
      -  Převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta
      -  Nabídka nemovitosti
      -  Organizace prohlídky nemovitosti
      -  Průběžná komunikace s klientem
      -  Blokace, na základě rezervace nabídky nemovitosti
      -  Přípravu podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou
      -  Asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané
         k takovému úkonu oprávněnou osobou
      -  Vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
      -  Doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno
        -  Daňové přiznání

 
 
 
 
 

Kontaktní údaje

Vyplněním a odesláním .............................